M=UC²

mladost je ustvarjalnost v celju na kvadrat

---->

Mladi za starejše

Literarne delavnice z zbornikom del

37