PROGRAM    M=UC2


                                    (MLADOST JE USTVARJALNOST V CELJU NA KVADRAT)

 

Mladinski program M=UC2 ali Mladost je ustvarjalnost v Celju na kvadrat je program MDPM Celje za mlade, ki smo ga združili pod skupnim imenom zaradi enakih ciljev in namenov. Program se izvaja od januarja do decembra. Lani smo program nekoliko preoblikovali in ga namenili predvsem vsem mladim od 15 – 29. leta starosti, za katere je v družbi premalo aktivnosti.

 

Program je razdeljen v šest sklopov,


- otroški parlamenti

- ustvarjalne delavnice

- mladinsko prostovoljstvo

- informacijska pisarna

- teden otroka

- Evropa v šoli1.  USTVARJALNICE ZA MLADE

 

Skozi vse leto bomo organizirali mladinske »USTVARJALNICE«, dopoldanske ali popoldanske delavnice. Ustvarjalne delavnice za mladino potekajo od januarja do decembra 2019 najmanj dvakrat mesečno. Vključujejo informativne, izobraževalne, kulturne, zabavne, ustvarjalne aktivnosti za devetošolce in srednješolce.

»USTVARJALNICE« so delavnice, namenjene mladim in spodbujajo neformalno izobraževanje, kulturno izražanje, kreativnost in inovativnost. Vsaka delavnica je poseben dogodek za mlade.

 

 

2.  MLADINSKO PROSTOVOLJSTVO

 

je program MDPM Celje že več kot 20 let, ki omogoča našim mladim prostovoljcem poleg sodelovanja v naših aktivnostih še neformalno učenje, pridobivanje kompetenc in delovnih izkušenj zunaj formalnih šolskih okvirov. Smo organizacija brez rednih zaposlenih, vsa dela opravljajo prostovoljci in dajemo največ poudarka na prostovoljnem delu mladih. Vključujemo mlade prostovoljce, skupaj z njimi določamo razvojne cilje in izdelujemo načrte za delo organizacije. Tako jih vodimo k postopnemu prevzemanju odgovornosti Zanje organiziramo celoletna usposabljanja za delo z mladimi, za pomoč na domu, letovanja, vodenje delavnic,… (Teme - Kakovostno komuniciranje med mladimi in starejšimi, Pomoč starejšim na domu, Čustvene stiske v starosti , Pravilnik o prostovoljnem delu, Vprašalnik za mladinske prostovoljce, Dogovor o medsebojnem sodelovanju, Etični kodeks o prostovoljstvu, Naloge, dolžnosti in odgovornosti prostovoljcev, vzgojiteljev in mentorjev, Psihološke in pedagoške razsežnosti pedagoške vzgojne skupine, Oblike in možnosti ustvarjanja mladih na delavnicah in letovanjih …)

-      Vodijo »Ustvarjalnice za mlade«,

-   V projektu Mladi za starejše nudijo različno pomoč na domu,

-      So vzgojitelji na letovanjih, ki jih organiziramo za otroke in mladino (zdravstvena letovanja, letovanja Pomežik soncu in Fiho,…),

-    So vzgojitelji v času jesenskih, božičnih, zimskih, prvomajskih in poletnih počitnic,

-    V času počitnic vodijo delavnice za otroke v Celju in okolici,

-    So prostovoljci v informacijski pisarni MDPM, kjer nudijo različno pomoč mladim,

-    Opravljajo vsa organizacijska prostovoljska dela na MDPM,

 

3.  INFORMACIJSKA PISARNA

 

je informativno središče, prostor, kjer se mladi in družine lahko vsak dan :

 

-   seznanijo s projekti in dejavnostmi zanje,

-   z različnimi oblikami učne pomoči,

-   z različnimi oblikami drugačne pomoči za mlade iz socialno ogroženih družin,

-   si sposojajo določeno literaturo,

-   imajo dostop do brezplačnega interneta,

-   pomoč in informacije dobijo tudi mladi mentorji, vzgojitelji…

Posebej pomembna je ta komunikacija v času poletnih počitnic, ko so mladi veliko sami. Učno pomoč bodo za mlade iz socialno ogroženih družin naši prostovoljci nudili brezplačno.

 

Nekateri deli programi se lahko vsako leto spreminjajo, glede na izražene potrebe otrok ter finančni zmožnosti društva.