PROGRAM PROJEKTA

Mladi za starejše, informiranje in vesele počitnice

Projekt je sestavljen iz treh, med seboj povezanih sklopov, ki temeljijo na :

- izobraževanju mladih za pomoč starejšim in pomoč – medgeneracijsko sodelovanje (Aktiv »M-S«),


- posredovanju informacij in izobraževanje - za mladino, otroke in družine v stiski (brezplačna učna pomoč, brezplačna pravna pomoč, zbiranje finančnih in materialnih dobrin, predlogi za »botrstvo«, informacije o prostočasnih aktivnostih ,…) in


- veselih počitnicah v Celju – delavnicah in aktivnostih za mlade iz socialno in zdravstveno ogroženih družin na v Celju in najbližji okolici v času zimskih, poletnih, jesenskih in zimskih počitnic.

helping-hands-1378608103Htt