logotip-otroski-parlamenti-barvni_za-tisk


Tema otroških parlamentov v tem letu je »Duševno zdravje otrok in mladih«, ki bo tema razprav v prihodnjih dveh letih poteka Otroških parlamentov. V začetku leta bodo otroški parlamenti potekali na šolskih, občinskih in regijskih ravneh, v aprilu pa na državni ravni.

Udeleževali se bomo sej odbora za nacionalni parlament in pripravljalnih sestankov pred zasedanjem 33. nacionalnega otroškega parlamenta.

V letu 2023 želimo slediti predvsem dvema ciljema:


• zagotoviti, da je v Otroške parlamente vključenih čim več otrok in da je tudi njihov glas slišan;

• odrasle (starše, vodstva šol, lokalne skupnosti, poslance, novinarje) stalno seznanjati o mnenjih otrok in njihovih zaključkih ter jih vabiti na dogodke in pogovore z otroki.


V septembru se bomo udeležili srečanja, oz. izobraževanja, ki ga bo organizirala ZPMS in kjer bomo osvetlili nekatera vprašanja razvoja programa in evalvirali način izvedbe v letošnjem in preteklem letu. Mentorji se  vsako leto zamenjujejo in novi mentorji potrebujejo  več informacij o samem delovanju programa, kako se ga lotiti na šolskem nivoju, itd.


Za izvajanje programa v šolskem letu 2022/2023 se bomo konec avgusta in v septembru udeležili izobraževanja za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov; zbornik oz. krajši bilten prispevkov o temi "Duševno zdravje otrok in mladih", ki se bo letos ponovila, pa bomo posredovali mentorjem in šolam. Za mentorje bomo tako kot vsako leto pripravili interni zapis prispevkov o izbrani temi.