V MDPM Celje izvajamo programe, projekte in različnih aktivnosti na občinski, delno tudi regijski ravni in tako utrjujemo naše temeljne usmeritve kot nevladne.

S svojimi programi in projekti socialnih pomoči prispevamo k blažitvi posledic socialne krize, hkrati pa krepimo sposobnosti otrok in mladih, da se lahko uspešneje soočajo z izzivi sodobne družbe. V tem letu pričakujemo velik porast socialnih in duševnih stisk, ki so se nabirale že v letu 2022. Tako dajemo poseben poudarek na preživljanje prostega časa in kakovostno preživljanje počitnic. 


Programi za zaščito otrokovih pravic in zagovorništvo


Otroški parlamenti

Otroški parlamenti so programi vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Program pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in regijskih koordinatorjev.Teden otroka
logotip-teden-otroka-barvni


Teden družin

Tudi v letu 2023 se bomo v tednu družin od 15. do 22. maja vključili v akcijo "Za družine brezplačno". Obveščali bomo šole in VVZ na brezplačne vstope v muzeje, galerije v Celju in okolici in jih opozorili na različne brezplačne delavnice, ki jih bomo organizirali. Na MDPM Celje bomo, kot vsako leto pripravili še poseben program aktivnosti v naših prostorih :

(svetovanje za družine s  pravnega področja, razstava likovnih izdelkov  in družinske delavnice).

Evropa v šoli

Evropa v šoli je prostovoljen evropski projekt - natečaj pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, ki se v Sloveniji izvaja že 20 let. Temeljni cilji natečaja so prispevat k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju želimo v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti, zlasti na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju.


Mreža za otrokove pravice
otrokove-pravice-1-300x164

 

Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Mreža za otrokove pravice (edina in največja mreža nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic v Sloveniji) bo nadaljevalo svoje poslanstvo, torej podporo, spodbudo in koordinacijo NVO. V sodelovanju z Mrežo na področju zagovorništva kontinuirano izvajamo naslednje ključne dejavnosti; omogočamo delovanje zagovorništva pri Uradu za človekove pravice, da gostuje dvakrat tedensko v naših prostorih, ko se ukvarjajo s problemi otrok na našem področju, izvedba zagovorniških aktivnosti v obliki lobiranja za postavitev prvega varuha otrokovih pravic v Sloveniji kot samostojne in neodvisne institucije. 

Socialno - humanitarni programi


Pomoč socialno šibkejšim družinam
logo-Pomoc-druzinam

 V okviru socialno-humanitarnega programa tudi v letu 2023 delal naš predstavnik v Komisiji za socialna vprašanja in humanitarne projekte (KSVHP) pri ZPMS, ki bo obravnavala prejete prošnje za pomoč in skrbela za ustrezno razdelitev pomoči.

Leta 2020 smo na MDPM ustanovili tudi komisijo za socialna vprašanja, ki se bo še naprej trudila, da bo z različnimi akcijami družinam– poleg materialne pomoči (oblačila, obutev, stanovanjska oprema…) – zagotovila tudi hrano preko donacij in še kaj več.  Zato bo naša ključna naloga, da pridobimo čim več donacij (finančnih in materialnih), s katerimi bomo lahko nadalje izvajali naše socialno-humanitarne aktivnosti in pomagali čim več družinam (plačilo položnic, plačilo zdravstvenih terapij, nakup opreme, oblačila, obutev, šolske potrebščine, novoletna darila).  

Botrstvo za otroke
botrstvo-logo

 Že vrsto let izvajamo in podaljšujemo "botrstvo" za otroke iz socialno ogroženih družin. Nezaposleni starši ali starši z majhnimi dohodki lahko zaprosijo za botrstvo in izpolnijo vlogo na MDPM Celje, ki mora vsebovati določene priloge: odločbo CSD o socialni pomoči in otroških dodatkih, tri zadnje bančne izpiske obeh staršev in izpolnjeno vlogo. Za srednješolce pa je potrebno tudi potrdilo o šolanju. Botrstvo je projekt ZPMS Ljubljana Moste-Polje. Otroci, ki jim je botrstvo odobreno, prejmejo vsak mesec 30 evrov od neznanega "botra". 

Pomežik soncu
logotip-pomezik-soncu-barvni_za-tisk_page-0001

Pomežik soncu je program, s katerim želijo pri ZPMS čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne počitnice. Z vašo pomočjo jim lahko omogočimo teden brezskrbnosti, ko razvijajo svoje talente in odkrivajo svoje potenciale. Nekateri bodo prvič zaplavali, drugi se prvič hladili ob kepici sladoleda. Pomežik soncu bo v letu 2023 praznoval 24 let. Na ZPMS so si postavili cilj  v letih 2022 in 2023 omogočiti brezplačno letovanje vsaj 1600 otrokom iz socialno in materialno ogroženih družin.  Če se bodo težnje ZPMS uresničile, bomo tudi v celjski regiji lahko peljali več otrok na morje.

Nacionalni odbor za prosti čas in letovanja (NOPČL), katerega član smo tudi mi, se bo v letu 2023 sestal predvidoma 8-krat. Vsako leto NOPČL v aprilu sprejme načrt izvedbe humanitarnega programa, izvede interni razpis za organizatorje letovanj, določi ceno letovanj, način zbiranja donacij in način razdelitve zbranih sredstev. 

Poštar Pavli polni šolske torbe
Poštar-Pavli-na-kolesu-256x300

Dobrodelna akcija Poštar Pavli polni šolske torbe, v kateri zbiramo šolske potrebščine, bo tudi v letu 2023 predvidoma potekala od julija do septembra. Potrebščine bomo dobili konec avgusta in jih takoj razdelili med otroke in družine, ki jih bodo potrebovale. Prijaviti se morajo do konca maja s svojimi potrebami na MDPM Celje. Finančna sredstva za delovne zvezke bomo namenili socialno ogroženim družinam, ki jih do oktobra še ne bodo imeli. Sredstva zbira ZPMS do 9. oktobra, na svetovni dan pošte.

Brezplačna pravna pomoč

Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene družine bo potekala v let 2023 vsak ponedeljek od 16.00-18.00 preko telefona ali elektronske pošte. Pomoč nudi upokojeni dipl. pravnik Franci Hovnik. 

Veseli december in projekt Čarobna zima

V decembru organiziramo različne prireditve, delavnice in obdarovanja za otroke v šolah, podjetjih, vrtcih ter klubih. Ohranjamo stike s podjetji, ki nudijo prehrambne artikle, oblačila, igrače in druge dobrine za pomoč socialno ogroženim družinam. Sodelujemo z ZPMS, Rotary in Lions klubom, ki prav tako pridobivajo podobne izdelke, ki jih pripevajo podjetja in mnogi posamezniki. Z združenimi močmi skušamo poskrbeti, da bodo še pred prazniki prispeli k družinam po Celju in okolici. Vsako leto prav tako organiziramo novoletne počitnice za otroke v Kranjski Gori. Projekt Čarobna zima je akcija ZPMS LJUBLJANA MOSTE – POLJE, ki nam že nekaj let s pomočjo donatorjev priskrbi vstopnice za kino, bazene, otroške gledališke in filmske predstave. Z našo pomočjo pridejo v prave roke otrok iz socialno šibkih okolij na našem področju. 

Trije zimski botri
trije zimski botri
Sodelujemo s projektom Trije zimski botri, kjer za božične praznike pomagamo s koordinacijo obdarovanja otrok. Akcija vsako leto razveseljuje in osrečuje mnogo otrok ter povezuje ljudi, ki so pripravljeni pomagati pričarati nepozabne praznike družinam v stiski iz vse Slovenije. 
Druge dobrodelne akcije in pobude

Sapramiškin sklad, je akcija ZPMS, namenjena pomoči otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin. V letu 2023 se bomo s skušnimi močmi trudili, da bomo s predlogi lahko pomagali čim več otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno zdravljenje ali specialne pripomočke.  

Vključili se bomo v akcijo NIVEAPodarite nam modro srce, ki je namenjena za štipendiranje srednješolcev iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije. Akcija zbiranja in povezovanja modrih src bo potekala od 9.marca do 9. aprila 2023, ko bo potekal tudi zaključni dogodek. Izbor štipendistov za šolsko leto 2021/2023 bo naredila in potrdila KSVHP v začetku novega šolskega leta., katere član smo tudi mi. Enako akcijo pričakujemo tudi v letu 2023. Zbrali bomo dobre predloge za štipendiranje naših srednješolcev in jih predstavili na KSVHP.

Programi za prosti čas in letovanja


Prijavili se bomo na interni razpis za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin (sredstva Pomežik soncu), letovanje otrok s posebnimi potrebami (sredstva FIHO) in zdravstveno letovanje otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin (sredstva, zbrana od prodaje gobastih krp Pomežik soncu) in pripravili poročilo o letovanjih. Že drugo leto se bomo prijavili tudi na razpis na novoletne in zimske počitnice v Kranjski Gori.

Tudi na razpis ZZZS za zdravstveno letovanje bomo poslali prijavo in izpolnili vse potrebno, da bo čim več otrok lahko letovalo na morju.

Lani smo se prvič prijavili na razpis ZPMS za novoletne in zimske počitnice. Tudi v letu 2023 načrtujemo prijavo in izvedbo počitnic.

Udeležili se bomo  dveh izobraževanj v organizaciji Nacionalnega odbora za prosti čas in letovanja -   spomladi in v jesenskem času (mogoče spet po spletu)

Organizirali bomo tri seminarje za vzgojitelje, mentorje in prostovoljce v mesecih aprilu, maju in juniju, v letu 2023 verjetno preko aplikacij..

V povezavi z ZPM Ljubljana Moste-Polje bomo peljali čim več otrok na zimovanje v Kranjsko goro.Programi na področju vzgoje in izobraževanja


Bralna značka in izlet zlatih bralcev
bralna_znacka

V sodelovanju z Bralno značko Slovenije, ki deluje pri ZPMS – že tradicionalno pripravljamo letni projekt Bralna značka za osnovne šole Štore, Vojnik, Frankolovo in Dobrna. Vzpodbujamo aktivno branje v osnovnih šolah, mentorje in učence pa v naših mesečnih spletnih glasilih obveščamo o novostih bralne značke. Učenci štirih osnovnih šol bodo preko nas prejeli bralne mape in priznanja za naše osnovnošolske bralce, oz. tekmovalce za bralno značko. Ob koncu šolskega leta, v mesecu maju, za učence sodelujočih OŠ organiziramo nagradni izlet naših "zlatih bralcev". 

Izobraževalne delavnice za mlade

Skozi vse leto mesečno organiziramo različne izobraževalne in kreativne delavnice. Za več informacij redno spremljajte naše novice. 

Ustvarjalne delavnice in tabori za nadarjene učence
writing-pen-letter-ink-fountain-pen-close-up-1093456-pxhere.com

 Literarna delavnica z zbornikom del; poteka na Starem gradu v okviru projekta POLETJE V CELJU, v začetku junija.

Za otroke, ki jim je bližje likovna umetnost, organiziramo slikarsko delavnico MOTIVI CELJA. V njej ob tednu otroka sodelujejo nadarjeni osnovnošolci, v letu 2023 tako med 2. in 8. oktobrom. 
Druge dejavnosti za kakovostno preživljanje prostega časa