ČLANSTVO JE BREZPLAČNO.

Morebitne prostovoljne prispevke bomo porabili za različne delavnice, ki potekajo med letom. Vsak mesec Vam bomo kot našemu individualnemu ali kolektivnemu članu pošiljali tudi spletne informacije o prireditvah, letovanjih, zimovanjih in o vseh aktivnostih, ki jih bomo organizirali za otroke.

Za vsakega člana bomo hvaležni!
IME ČLANA
- organizacije -
NASLOV
ROJ. PODATKI
TELEFON
ELEKTRONSKA
POŠTA
         
         
         
NDIVIDUALNI ČLANI - Posamezniki
KOLEKTIVNI ČLANI
- Podjetja, OŠ, vrtci, društva, krajevne skupnosti

Če ste se odločili, da tudi letos ostanete ali pa postanete naš član, Vas vljudno prosimo, da nam vrnete izpolnjeno pristopno izjavo.
ČLANSTVO V MDPM CELJE
MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE CELJE